Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani